Annonce
Havneliv

Plaget havneområde: Det er vejret snarere end politiet, der har hjulpet os

Der er offentlig adgang til vandet ved Marmormolen, hvilket mange gør brug af, når vejret er til det. Foto: Privat
De seneste uger har der været nogenlunde ro omkring havneområdet, der ellers om sommeren er plaget af grænseoverskridende adfærd fra udefrakommende badegæster.

Situationen med unge på mellem 12 og 20 år, der i store flokke har opført sig grænseoverskridende på Marmormolen, hvor det er muligt at bade, har nu været drøftet på højeste sted.

Overborgmester Lars Weis' kontor oplyser, at han har taget situationen i Nordhavn op med Københavns politidirektør på det seneste kredsrådsmøde. Her var meldingen, at politiets ledelse har skærpet fokus på overtrædelser af ordensbekendtgørelsen og at betjentene fremover i højere grad skrider til bøde ved for eksempel musik til ulempe.

Det vil sige færre advarsler for grænseoverskridelser og flere bøder. En skærpelse af det, beboerne hidtil har oplevet som politiets tilgang til den massive uro i området. Og en skærpelse, beboerne vil se, før de tør tro på det.

Annonce


Når det ikke er varmt og solskin, kommer her ikke så mange. Det er nok mere det, vi kan se resultatet af

Jacob Lund, beboer Marmormolen


- Det lyder da meget godt, hvis politiet fremover vil skrue bissen lidt mere på så at sige. Men jeg tror nu, at det skyldes vejret og ikke politiet, at der har været rimeligt roligt de seneste par uger. Når det ikke er varmt og solskin, kommer her ikke så mange. Det er nok mere det, vi kan se resultatet af, siger Jacob Lund, der er en af beboerne i området.

Forebygger festen

Kommunen skriver dog til ØsterbroLIV, at de er meget opmærksomme på situationen ved Marmormolen og de øvrige havnefront-områder i byen.

Både såkaldte havneværter, natteværter og gadeplansmedarbejdere er forebyggende til stede og opsøger de gæster eller beboere, som er til gene for andre, og går i dialog med dem om at udvise hensynsfuld adfærd. På Sandkajen og Marmormolen er de for eksempel i kontakt med gæster angående skrald- og støjgener, hensynsfuld adfærd, sikkerhed og retningslinjer i forbindelse med corona.

Målet er at forebygge, at festen eskalerer, og at mindske gener og øge trygheden og sikkerheden for de borgere, der bor og færdes i området. Kommunens erfaring er, at den forebyggende dialog har en god effekt i samarbejde med politiets indsats. I langt de fleste tilfælde oplever medarbejderne, at den gode dialog fører til adfærdsændringer blandt de gæster, de møder. Det oplyser kommunen i en mail til KøbenhavnLIV.

Annonce

Politiet: Grænser for dialogen

Men kommunen medgiver, at den ikke kan skride ind over for lovovertrædelser og kriminelle handlinger.

- Der er brug for, at politiet skruer bissen på i en periode. De kan give bøder på omkring 2.000 kroner. Hvis gav flere bøder i for eksempel 14 dage, tror jeg, det ville have effekt på adfærden, siger en beboer, der af frygt for repressalier ønsker at være anonym.

Ud over støjende adfærd, har beoerne i området set deres forhaver blive brugt som toilet, folk dyrke sex, unge tage stoffer og salg af stoffer.

En beboer sender et billede af to teenagepiger, der går rundt med balloner, det virker sandsynlig, at pigerne er i færd med at bruge til at indtage lattergas. Der ud over mener flere beboere at have set salg af stoffer på området.


vi har blandt andet haft hunde til at gennemsøge området

Gert Sejbak, ledende politiinspektør


Københavns Politi slår fast, at det ikke er dialogen, der tages i brug, hvis der bliver solgt stoffer i Marmormolen.

- Det skal understreges, at politiet ikke giver advarsler til personer, der besidder eller sælger hård narkotika – her skrider vi ind med det samme. Vi har tidligere fået henvendelser fra borgere, der mistænker, at der foregår organiseret hashsalg ved Marmormolen. Det tager vi alvorligt, og vi har blandt andet haft hunde til at gennemsøge området. Vi har dog ikke kendskab til organiseret salg af narkotika på stedet, men vi opfordrer kraftigt til, at man anmelder det, hvis man oplever det, siger ledende politiinspektør Gert Sejbak til ØsterbroLIV.

Han påpeger, at Politiet ikke kan løse udfordringerne på Marmormolen alene.

- Derfor har vi også etableret et dialogforum, hvor blandt andet Københavns Kommune, grundejerforeninger og erhvervsdrivende fra området sidder med ved bordet, siger han.

Læs hele politiets kommentar til situationen på Marmormolen her:

”Vi er meget opmærksomme på udfordringerne i de rekreative områder langs havnen, deriblandt på Marmormolen. Derfor har vi også prioriteret en løbende indsats, hvor vi har særligt fokus på at gribe ind over for uorden, støj, høj musik og selvfølgelig også grovere kriminalitet.

Vi kan give bøder i de tilfælde, hvor vi vurderer, at de besøgende på Marmormolen ikke følger vores anvisninger eller påbud. Desuden har vi skærpet vores tilgang til støj og musik til ulempe, så særlig hensynsløs adfærd kan udløse en bøde uden forudgående varsel. Men det er vores erfaring, at dialog ofte virker, når det handler om støj og uønsket adfærd, og derfor vil man opleve, at vi ikke altid skrider til bøder som det første.

Det skal understreges, at politiet ikke giver advarsler til personer, der besidder eller sælger hård narkotika – her skrider vi ind med det samme. Vi har tidligere fået henvendelser fra borgere, der mistænker, at der foregår organiseret hashsalg ved Marmormolen. Det tager vi alvorligt, og vi har blandt andet haft hunde til at gennemsøge området. Vi har dog ikke kendskab til organiseret salg af narkotika på stedet, men vi opfordrer kraftigt til, at man anmelder det, hvis man oplever det.

Politiet kan dog ikke løse udfordringerne på Marmormolen alene, og derfor har vi også etableret et dialogforum, hvor blandt andet Københavns Kommune, grundejerforeninger og erhvervsdrivende fra området sidder med ved bordet.”

Læs hele Københavns Kommunes kommentar til situationen på Marmormolen her:

Spørgsmål: Beboerne siger, de ikke kan se, der har været nogen gadeplansmedarbejdere, havneværter eller natteværter i weekenden. Hvornår har de været til stede? Hvor ofte vil de være til stede?

Svar: - Københavns Kommune er meget opmærksom på situationen i Nordhavn og de øvrige havnefront-områder og de problemer, der særligt opstår i sommerperioderne. Kommunen har derfor øget tilstedeværelsen i blandt andet Nordhavn – både i hverdage med gadeplansmedarbejdere og havneværter, og med natteværter fredag og lørdag eftermiddag og aften.

- Kommunens havneværter er sommeren over til stede på Sandkaj og ved Marmormolen på daglig basis mindst en gang om dagen i tidsrummet kl. 10-18. De sejler rundt i hele havnen og justerer deres indsats på baggrund af en vurdering af hvor i byen, der er flest mennesker og størst behov for deres tilstedeværelse. Havneværterne kan som eksempel bekræfte, at de har været til stede sidste weekend (uge 26).

- Kommunens natteværter er til stede fredag og lørdag aften og nat. De er løbende i dialog med både Københavnerteamet, havneværterne og SSP om, hvor der er behov for deres tilstedeværelse og prioriterer deres rute på baggrund af det. I øjeblikket er kommunen til stede i byen fredag og lørdag aften, med mulighed for at cykle til fx Marmormolen og Sandkajen, Islands Brygge mv., hvor kommunen i øjeblikket er særligt opmærksomme, da der er en tendens til at mange mennesker samles. Natteværterne kan som eksempel bekræfte, at de også har været til stede sidste weekend (uge 26).

- Kommunens gadeplansmedarbejdere fra Københavnerteamet er til stede i byen i hverdag kl. 12-01 og fredag-lørdag kl. 17-24. Københavnerteamet går i dialog med udsatte unge og unge på ”hotspots” om at udvise hensynsfuld adfærd mhp. at øge trygheden i området. Når vejret er godt, prioriteres områderne langs vandet, herunder Marmormolen. Sidste weekend (uge 26) prioriterede Københavnerteamet at være til stede på Vesterbro og Indre By, hvor der var mange fodboldfester og mange unge samlet på gader og pladser ifm. EM.

Spørgsmål:Hvad kan de udgående medarbejdere gøre?

Svar: - Både havneværter, natteværter og gadeplansmedarbejdere er forebyggende til stede og opsøger de gæster eller beboere, som er til gene for andre, og går i dialog med dem om at udvise hensynsfuld adfærd. På Sandkajen og Marmormolen er de fx i kontakt med gæster angående skrald- og støjgener, hensynsfuld adfærd, sikkerhed og retningslinjer i forbindelse med COVID-19.

- Målet er at forebygge, at festen eskalerer, og at mindske gener og øge trygheden og sikkerheden for de borgere, der bor og færdes i området. Vores erfaring er, at den forebyggende dialog har en god effekt i samarbejde med politiets indsats. I langt de fleste tilfælde oplever medarbejderne, at den gode dialog fører til adfærdsændringer blandt de gæster, de møder.

- Kommunens udgående medarbejdere har ikke mulighed for at gribe ind over for lovovertrædelser, kriminelle handlinger mv. Det er alene politiets opgave. Men de udgående medarbejdere er i tæt dialog med politiet og kontakter dem, hvis de ser noget, som politiet muligvis bør agere på.

Spørgsmål: Beboerne siger, at politiet kommer, men at de ikke udsteder bøder. Hvori består kommunens ”tætte samarbejde” med nærpolitiet?

Svar: - Kommunen har løbende, tæt dialog med Nærpolitiet Nørrebro og Østerbro om udfordringerne med støj, fest mv. i Nordhavn. Når kommunen fx bliver gjort opmærksom på generelle udfordringer eller konkrete hændelser i Nordhavn, som er kriminelle eller til gene for beboerne i området, tages der kontakt til politiet for at sikre, at de er på sagen. Det er forvaltningens klare indtryk, at politiet har stort fokus på udfordringerne i Nordhavn og andre havnefront-områder og håndterer beboernes gener med stor alvor. Nærpolitiet deltager også i forvaltningens dialog med beboerne på Sandkaj og Marmormolen.

- Dertil har overborgmesteren taget situationen i Nordhavn op med Københavns politidirektør på det seneste kredsrådsmøde. Her var meldingen, at politiets ledelse har skærpet fokus på overtrædelser af ordensbekendtgørelsen og at betjentene fremover i højere grad skrider til bøde ved fx musik til ulempe.

Spørgsmål: Beboerne mener at have set (og have billeddokumentation for), at der bliver solgt hårde stoffer i området. Hvad gør kommunen for at forebygge og evt. forhindre, at de unge, der færdes på Marmormolen, kommer ud i et stofforbrug? Er SSP inde over?

Svar: - Københavns Kommune har generelt over hele byen en række indsatser for at for at forebygge, at unge ryger ud i et stofmisbrug, bl.a. klubtilbud, skolebesøg fra SSP mv. Hvis politiet noterer en ung for kriminel adfærd som fx stofhandel, vil forældrene og SSP blive kontaktet. Hvis den unge hører til en anden politikreds, bliver oplysningerne overleveret til den pågældende politikreds.

- Det er politiets opgave at dæmme op for kriminalitet, herunder handel med hårde stoffer. Københavns Politi har oplyst, at de jævnligt patruljerer i området og ikke har gjort fund, der kan bekræfte beboernes mistanke om handel med hårde stoffer. Kommunen opfordrer til, at beboerne fortsat henvender sig til politiet igennem ordningen Din Betjent, som er den lokale forankring af politiet. Alle kriminelle forhold bør anmeldes, så politiet har de bedste forudsætninger for at sætte ind overfor de hændelser, beboerne oplever.

Annonce
Miljø

Kommunen fører tilsyn: "H.C. Andersens træ" er spærret af

Annonce
Annonce
Annonce
Erhverv

Så er der ba(h)net vej: Kendt mode- og boligforretning flytter ind i historiske lokaler på Østerbrogade

112

Har fået nok af vanvidsbilister: Politiet tager nyt våben i brug

Navne

Bankdirektør: Østerbro har meget at byde på for en nordjyde som mig

Byens Bedste Liv

Det bugner med bagere i hovedstadens gader

Kultur

Regnbuefamlie i 1800-tallet: To kvinder adopterede fælles barn

112

Person reddet ud fra brand i natten

Østerbro

Torsdagens coronatal: Syv færre indlagt det seneste døgn

Debat

Tårnhøje boligblokke vil fjerne Svanemølleværkets majestætiske statement

Byliv

Har du en ide, der kan støtte byens erhvervsliv til jul? Så kan du nu søge julepuljen

112

Pas på! Samme tricktyv på spil - flere bestjålet midt i arbejdstiden

Østerbro

Beboer i appel til forældrene: Jeres børn udsætter sig for livsfare

Byliv

Aggressive måger skaber stor frustration: De vækker os om natten med deres gennemtrængende skrig

Forsiden netop nu
Annonce