Annonce
Østerbro For abonnenter

Her er ugens seneste regnskaber fra Østerbro

Røde tal forsvandt: Konsulentvirksomhed i København Ø er gået fra underskud til overskudEfter et underskud året før kom der sidste år plus på bundlinjen i firmaet NGR IT ApS i København Ø. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021/22, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet vokset fra -95.114 til 504.956 kroner før skat. Ud af firmaets seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det næstdårligste. Bedst gik det i 2018, der endte med et resultat før skat på 796.610 kroner. Selskabets bruttofortjeneste er faldet lidt fra 628.424 kroner i det foregående regnskab til 511.539. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i København Ø-firmaet fra -45.114 til 361.302. Virksomheden ledes af direktør Nikolaj Grønlund Nielsen. I første omgang er det NGR Holding ApS., der står som ejer. I sidste ende er det Nikolaj Grønlund Nielsen, der er den dominerende ejer. I Erhvervsstyrelsens register er NGR IT ApS anbragt i branchen "Konsulentbistand vedrørende informationsteknologi". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er IT-virksomhed
Tallene er vendt: El-virksomhed i København Ø er gået fra underskud til overskudEfter et underskud året før kom der sidste år plus på bundlinjen i firmaet Chr. Andersen A/SSelskabet i København Ø. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021/22, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet vokset fra -134.980 til 31.411 kroner før skat. Ud af firmaets seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det placeret i midten. Bedst gik det i 2017, der endte med et resultat før skat på 852.471 kroner. Selskabets bruttofortjeneste er steget fra 2,2 millioner kroner til 2,4 millioner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Formuen i Chr. Andersen A/SSelskabet var ligesom året før på 1,4 millioner kroner . Virksomheden ledes af direktør Jim Bang-Møller. I første omgang er det BANG-MØLLER HOLDING A/S, der står som ejer. I sidste ende er det Jim Bang-Møller, der er den dominerende ejer. I Erhvervsstyrelsens register er Chr. Andersen A/SSelskabet anbragt i branchen "El-installation". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at drive el-installatørvirksomhed samt forestå dermed forbundne aktiviteterKlik her for at se regnskabet.
Opad igen: Mindre underskud i Virksomhed i København ØSelvom tallene tallene stadig er røde, er underskuddet i det seneste år faldet i København Ø-virksomheden Chr. Andersen Hvidevarer A/SSelskabet. Det fremgår af regnskabet for 2021/22, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er underskuddet mere end halveret fra -241.966 til -41.717 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det næstbedste, når man måler på resultat før skat. Firmaets bruttofortjeneste er steget fra 340.498 kroner i det foregående regnskabsår til 542.955 i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab fortæller om aktiviteten i en virksomhed. Tallet kommer frem, når man trækker blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra det samlede salg, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra 241.719 til 209.644 kroner . Firmaet ledes af direktør Anne-Birte Bang-Møller. I første omgang er det BANG-MØLLER HOLDING A/S, der står som ejer. I sidste ende er det Jim Bang-Møller, der er den dominerende ejer. Chr. Andersen Hvidevarer A/SSelskabet hører hjemme i branchen "Detailhandel med elektriske husholdningsapparater". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at drive virksomhed indenfor detailsalg af el-artikler samt forestå dermed forbundne aktiviteterKlik her for at se regnskabet.
Overskuddet stiger flere gange: Policy Group A/S tjente flere penge i seneste regnskabsårPolicy Group A/S, der er en virksomhed i København Ø, har øget overskuddet i det seneste regnskabsår. Det fremgår af regnskabet for 2021/22, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 85.854 til 727.830 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det næstdårligste. Bedst gik det i 2017, der endte med et resultat før skat på 1,8 millioner kroner. Ligesom i det foregående år var der i gennemsnit fire ansatte. Firmaets bruttofortjeneste er steget fra 3,2 millioner kroner til 3,5 millioner i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab fortæller om aktiviteten i en virksomhed. Tallet kommer frem, når man trækker blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra det samlede salg, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i København Ø-virksomheden fra 1,1 millioner til 1,6 millioner. Firmaet ledes af direktør Mads Christian Esbensen. I første omgang er det M C E Holding ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Mads Christian Esbensen, der er den dominerende ejer. Policy Group A/S hører hjemme i branchen "Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at drive konsulentvirksomhedKlik her for at se regnskabet.
Tallene går op: Trafikteori A/S fik større overskud end året førOverskuddet er blevet større i det seneste år i Trafikteori A/S, der er en virksomhed i København Ø. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021/22, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 506.000 til 544.321 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Der var ligesom i forrige regnskabsår kun en enkelt fuldtidsmedarbejder ansat i virksomheden. Årets bruttofortjeneste var ligesom året før på 1,3 millioner kroner. Bruttofortjeneste eller bruttotab fortæller om aktiviteten i en virksomhed. Tallet kommer frem, når man trækker blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra det samlede salg, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i København Ø-virksomheden fra 885.000 til 1,1 millioner. Firmaet ledes af direktør Laulo Simon Vedel-Petersen. I første omgang er det Flemming Brinck Nielsen,Laulo Simon Vedel-Petersen,COHENWARE ApS, der står som ejere. I sidste ende er det Flemming Brinck Nielsen,Laulo Simon Vedel-Petersen, der er de dominerende ejere. Trafikteori A/S hører hjemme i branchen "Engroshandel med indspillede videoer, cd'er, dvd'er mv.". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er primært udvikling, produktion og salg af prdukter til brug for undervisning i trafikteori. Selskabets sekundære formål er at drive handel i øvrigt og udføre konsulent- og rådgivningsopgader samt virksomhed, der er naturligt forbundet hermed, herunder aktiebesiddelse og investeringKlik her for at se regnskabet.
Nedad: Virksomhed i København Ø fik igen tabKøbenhavn Ø-virksomheden The Guide ApSc/o Trafikteori fik igen underskud i det seneste regnskab. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021/22, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er underskuddet blevet større fra -55.000 til -78.211 kroner før skat. Ud af virksomhedens seneste fire regnskabsår er det nyeste regnskab det dårligste. Bedst gik det i 2018, der endte med et resultat før skat på -9000 kroner. Der var ligesom i forrige regnskabsår kun en enkelt fuldtidsmedarbejder ansat i virksomheden. Firmaets bruttotab er gået i den forkerte retning fra -26.000 kroner til -36.893 kroner i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra -33.000 til -110.957 kroner og dermed stadig negativ . Virksomheden ledes af direktør Laulo Simon Vedel-Petersen. Virksomheden ejes af EC-PACK ApS,Glatbane.dk A/S,TRAFIKTEORI A/S,AT Spiegelhauer Holding ApS. The Guide ApSc/o Trafikteori har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Køreskoler". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at udvikle og sælge undervisningsmaterialer til primært det tyske marked, konsulentvirksomhed, samt anden virksomhed i naturlig forbindelse hermedKlik her for at se regnskabet.
Nedgang på bundlinjen: Restaurantvirksomhed i København Ø går fra overskud til underskudOverskuddet i O'S American Breakfast & Barbecue ApS, der er et firma i København Ø, blev sidste år vendt til et minus. Det fremgår af regnskabet for 2021/22, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet faldet under nul-stregen fra 13.000 til -15.327 kroner før skat. Set over firmaets seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det næstdårligste. Bedst gik det i 2017, der endte med et resultat før skat på 55.000 kroner. Medarbejdertallet var på 0 i 2021/22, når man regner om til fuldtidsansatte. Året før blev tallet ikke oplyst. Selskabets bruttofortjeneste blev til et bruttotab i det seneste regnskab. Tallet er gået fra 203.000 kroner året før til -11.823 kroner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra -155.000 til -169.933 kroner og dermed stadig negativ . Virksomheden ledes af direktør Nedim Hadziselimovic. I første omgang er det BALKAN BERRIES ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Nedim Hadziselimovic, der er den dominerende ejer. I Erhvervsstyrelsens register er O'S American Breakfast & Barbecue ApS anbragt i branchen "Restauranter". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at drive virksomhed som RestaurantKlik her for at se regnskabet.
Nedgang på bundlinjen: Virksomhed i København Ø går fra overskud til underskudOverskuddet i NOSTRA ApS, der er et firma i København Ø, blev sidste år vendt til et minus. Det fremgår af regnskabet for 2021/22, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet faldet under nul-stregen fra 84.686 til -142.506 kroner før skat. Set over firmaets seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det dårligste. Bedst gik det i 2020/21, der endte med et resultat før skat på 84.686 kroner. Selskabets bruttofortjeneste er steget fra 18.563 kroner i det foregående regnskabsår til 30.364 i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra 494.384 til 351.878 kroner . Virksomheden ledes af direktør Stefan Mølgaard Zalewski. Virksomhedens reelle ejere er Stefan Mølgaard Zalewski. I Erhvervsstyrelsens register er NOSTRA ApS anbragt i branchen "Webportaler". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er udarbejdelse af web portaler og hermed beslægtet arbejde samt kommunikation og grafisk design
På vej frem: Lidt mindre tab hos Jensen Touring ApSKøbenhavn Ø-virksomheden Jensen Touring ApS fik igen underskud i det seneste regnskab. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er underskuddet begrænset fra -12.199 til -10.772 kroner før skat. Set over firmaets seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det næstdårligste. Bedst gik det i 2017, der endte med et resultat før skat på 34.522 kroner. Selskabets bruttotab er forbedret fra -12.196 kroner til -10.231 kroner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne. Egenkapitalen faldt fra 75.055 til 66.653 kroner . Virksomheden ledes af direktør Lars Jensen. I første omgang er det LARS Q HOLDING ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Lars Jensen, der er den dominerende ejer. I Erhvervsstyrelsens register er Jensen Touring ApS anbragt i branchen "Anden udgivervirksomhed". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at udøve formidling af rejseoplevelser og dertil knyttet produkt og ydelsessalg
Overskud hos Nostalgic Appreciation ApSDer blev tjent penge i det seneste regnskabsår i København Ø-virksomheden Nostalgic Appreciation ApS. Det fremgår af regnskabet for 2021/22, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. Årets resultat blev et overskud på 13.746 kroner. Det er virksomhedens første regnskab. Årets bruttofortjeneste var på 19.674 kroner. Der er ingen tal for den post fra året før. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Selskabet ledes af en direktion, der består af William Aagaard Thygesen og Frederik Damgaard. Virksomhedens reelle ejere er William Aagaard Thygesen,Frederik Damgaard. Nostalgic Appreciation ApS hører hjemme i branchen "Detailhandel med tøj, sko, lædervarer, ure eller babyudstyr via internet". Virksomhedens formål er skrevet således: Selskabets formål er at drive virksomhed med handel og service, samt enhver i forbindelse hermed stående virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Ikke så højt som sidst: Nedgang i overskuddet hos tøjforretning i København ØOverskuddet er i det seneste regnskabsår faldet i Kolorit af 1. januar 2009 ApS, der er en virksomhed i København Ø. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021/22, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet skrumpet fra 256.314 til 157.804 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det næstbedste, når man måler på resultat før skat. Ligesom i det foregående år var der i gennemsnit to ansatte. Firmaets bruttofortjeneste er skrumpet lidt fra 740.872 kroner i det foregående regnskab til 639.135. Bruttofortjeneste eller bruttotab er et tal, der fortæller om, hvor stor aktivitet, der er i virksomheden. Tallet viser det samlede salg fratrukket blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostninger, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i København Ø-virksomheden fra 1 millioner til 1,2 millioner. Virksomheden ledes af direktør Anette Christensen. I første omgang er det KOLAPS HOLDING ApS,AC 1411 HOLDING ApS, der står som ejere. I sidste ende er det Anette Christensen, der er den dominerende ejer. Kolorit af 1. januar 2009 ApS hører hjemme i branchen "Tøjforretninger". Virksomhedens formål er skrevet således: Selskabets formål er at drive detail og engrosforretning med tøj, finansiering og investering mvKlik her for at se regnskabet.
Nyt regnskab: Virksomhed i København Ø får overskudDer blev tjent penge i det seneste regnskabsår i København Ø-virksomheden Vinther Health & Performance ApS. Det fremgår af regnskabet for 2021/22, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. Årets resultat blev et overskud på 16.768 kroner. Det er firmaets første regnskab. Årets bruttofortjeneste var på 137.967 kroner. Der er ingen tal for den post fra året før. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne. Selskabet ledes af direktør Morten Lundbæk Vinther. I første omgang er det Vinther Kapital ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Morten Lundbæk Vinther, der er den dominerende ejer. I Erhvervsstyrelsens register er Vinther Health & Performance ApS anbragt i branchen "Anden undervisning". Virksomhedens formål er skrevet således: Selskabets formål er at drive virksomhed med undervisning og coaching i sport og sundhed, samt enhver virksomhed i hermed stående forbindelse
Ikke så højt som sidst: Nedgang i overskuddet hos virksomhed i København ØOverskuddet er i det seneste regnskabsår faldet i GALT CAPITAL ApS, der er en virksomhed i København Ø. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021/22, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet skrumpet fra 299.855 til 201.229 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det næstbedste, når man måler på resultat før skat. Firmaets bruttofortjeneste erskrumpet noget fra 301.809 kroner i det foregående regnskab til 203.676 - et fald på -33 procent. Bruttofortjeneste eller bruttotab er et tal, der fortæller om, hvor stor aktivitet, der er i virksomheden. Tallet viser det samlede salg fratrukket blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostninger, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i København Ø-virksomheden fra 519.983 til 676.716. Virksomheden ledes af direktør Anders Coordt Poulsen. Virksomhedens reelle ejere er Christian Rosenvold,Anders Coordt Poulsen. GALT CAPITAL ApS hører hjemme i branchen "Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring". Virksomhedens formål er skrevet således: Selskabet har til formål at forvalte kapital i form af spekulation og investering
På vej frem: Lidt mindre tab hos Sentio Simulations ApSUnderskuddet i København Ø-virksomheden Sentio Simulations ApS er blevet mindre i det seneste regnskabsår. Det fremgår af regnskabet for 2021/22, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er underskuddet begrænset fra -332.275 til -289.514 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det næstbedste, når man måler på resultat før skat. Ligesom i det foregående år var der i gennemsnit to ansatte. Selskabets bruttofortjeneste er faldet lidt fra 484.946 kroner i det foregående regnskab til 429.596. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Selv om året endte med et underskud på -289.514 kroner efter skat, voksede formuen i Sentio Simulations ApS sidste år fra -1,6 millioner til -403.659 og er dermed stadig negativ . Virksomheden ledes af direktør Simon Egenfeldt-Nielsen. I første omgang er det Sentio Simulations Holding ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Simon Egenfeldt-Nielsen,Mikkel Lucas Overby,Alex Vendelbo Ringgaard, der er de dominerende ejere. Sentio Simulations ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Computerprogrammering". Virksomhedens formål er skrevet således: Virksomhedens formål er salg, markedsføring og udvikling af digitale lærings- og træningsløsningerKlik her for at se regnskabet.
Nedgang på bundlinjen: Overskuddet faldt relativt meget i Serious Games Interactive ApS i København ØSerious Games Interactive ApS, der er en virksomhed i København Ø, har oplevet en relativ stor nedgang i overskuddet i det seneste regnskabsår. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021/22, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet mere end halveret fra 594.567 til 94.699 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det placeret i midten. Bedst gik det i 2020/21, der endte med et resultat før skat på 594.567 kroner. Antallet af ansatte var i følge regnskabet ti, året før var det 11. Selskabets bruttofortjeneste er faldet lidt fra 6,4 millioner kroner i det foregående regnskab til 5,6 millioner. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Selvom året endte med et overskud på 165.592 kroner efter skat, faldt formuen i Serious Games Interactive ApS fra 1,1 millioner til 936.070 kroner . Virksomheden ledes af direktør Simon Egenfeldt-Nielsen. I første omgang er det SEN INVEST ApS,LOWCASH VENTURES ApS, der står som ejere. I sidste ende er det Simon Egenfeldt-Nielsen, der er den dominerende ejer. Serious Games Interactive ApS hører hjemme i branchen "Computerprogrammering". Virksomhedens formål er skrevet således: Selskabets formål er udvikling og distribution af computerspilKlik her for at se regnskabet.
Nedgang på bundlinjen: Arkitekt-virksomhed i København Ø ryger fra overskud til millionunderskudOverskud er blevet til underskud i København Ø-virksomheden BM ARKITEKTER ApS. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021/22, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet gået tilbage fra 2,4 millioner til -1,1 millioner kroner før skat. Set over firmaets seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det dårligste. Bedst gik det i 2020/21, der endte med et resultat før skat på 2,4 millioner kroner. Medarbejdertallet var på et i 2021/22, når man regner om til fuldtidsansatte. Året før blev tallet ikke oplyst. Firmaets bruttofortjeneste er i det seneste regnskab faldet fra 2,0 millioner i det foregående regnskabsår til 767.339 - et fald på -61 procent. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden. Egenkapitalen faldt fra 6,7 millioner til 5,6 millioner kroner . Virksomheden ledes af direktør Berith Mavrommatis. Virksomhedens reelle ejere er Berith Mavrommatis. I Erhvervsstyrelsens register er BM ARKITEKTER ApS anbragt i branchen "Arkitektvirksomhed". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er rådgivning om fysisk planlægning, arkitektur, byggeri, forretningsudvikling og hermed forbundne aktiviteter samt investering og hermed forbunden rådgivning
Nedgang på bundlinjen: Virksomhed i København Ø ryger fra millionoverskud til underskudOverskud er blevet til underskud i København Ø-virksomheden AQQA ApS. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet gået tilbage fra 2,1 millioner til -282.509 kroner før skat. Set over firmaets seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det dårligste. Bedst gik det i 2020, der endte med et resultat før skat på 2,1 millioner kroner. Firmaets bruttofortjeneste blev til et bruttotab i det seneste regnskab. Tallet er gået fra 2,5 millioner kroner året før til -114.852 kroner i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra 2,3 millioner til 399.012 kroner . Virksomheden ledes af direktør Jan Vilhelm Almqvist. I første omgang er det AQQA Holding ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Jan Vilhelm Almqvist, der er den dominerende ejer. I Erhvervsstyrelsens register er AQQA ApS anbragt i branchen "Andre liberale, videnskabelige og tekniske tjenesteydelser". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at drive rådgivnings- og konsulentvirksomhed samt salg af produkter relateret til korrosionsbeskyttelse. Selskabet kan efter direktionens beslutning drive anden virksomhed, der står i naturlig forbindelse med det nævnte hovedformålKlik her for at se regnskabet.
Nyt regnskab: Virksomhed i København Ø ude med nye talDet seneste år er endt med underskud i København Ø-virksomheden Verdoo ApS under tvangsopløsning. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet faldet under nul-stregen på -4402 kroner før skat. Bruttofortjeneste eller bruttotab fortæller om aktiviteten i en virksomhed. Tallet kommer frem, når man trækker blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra det samlede salg, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Firmaet ledes af direktør Mircea-Ciprian Giurca. Virksomhedens reelle ejere er Mircea-Ciprian Giurca. Verdoo ApS under tvangsopløsning hører hjemme i branchen "Webportaler". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at udøve virksomhed med handel og service samt aktiviteter i tilknytning hertilKlik her for at se regnskabet.
Nedgang på bundlinjen: Brink Corporate ApS i København Ø ryger fra millionoverskud til underskudOverskud er blevet til underskud i Brink Corporate ApS, der er et firma i København Ø. Det fremgår af det aktuelle regnskab for 2021/22, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet faldet under nul-stregen fra 4,1 millioner til -778.046 kroner før skat. Set over virksomhedens seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det næstdårligste. Bedst gik det i 2020/21, der endte med et resultat før skat på 4,1 millioner kroner. Der var ligesom i forrige regnskabsår kun en enkelt fuldtidsmedarbejder ansat i virksomheden. Virksomhedens bruttotab er forbedret fra -650.000 kroner til -508.167 kroner i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab er et tal, der fortæller om, hvor stor aktivitet, der er i virksomheden. Tallet viser det samlede salg fratrukket blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostninger, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra 55,6 millioner til 54 millioner kroner . Virksomheden ledes af direktør Michael Brink Frederiksen. Virksomhedens reelle ejere er Michael Brink Frederiksen. Brink Corporate ApS hører hjemme i branchen "Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse". Virksomhedens formål er skrevet således: Selskabets formål er at foretage investeringer i andre selskaber samt drive udlejnings- og konsulentvirksomhedKlik her for at se regnskabet.
Tallene går op: Bedre Billigere Boliger A/S fik større overskud end året førBedre Billigere Boliger A/S, der er en virksomhed i København Ø, har øget overskuddet i det seneste regnskabsår. Det fremgår af regnskabet for 2021/22, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 81.219 til 152.904 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det næstbedste, når man måler på resultat før skat. Firmaets bruttotab er forbedret fra -30.379 kroner til -28.751 kroner i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab fortæller om aktiviteten i en virksomhed. Tallet kommer frem, når man trækker blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra det samlede salg, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i København Ø-virksomheden fra 3,6 millioner til 3,8 millioner. Firmaet ledes af direktør Chalotte Köhne. I første omgang er det De Forenede Ejendomsselskaber A/S, der står som ejer. I sidste ende er det Jørgen Torrey Troelsfeldt, der er den dominerende ejer. Bedre Billigere Boliger A/S hører hjemme i branchen "Anden udlejning af boliger". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er investering i fast ejendom og dermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Ikke så højt som sidst: Nedgang i overskuddet i København Ø-virksomheden Ejendomsselskabet Vestager ApSEjendomsselskabet Vestager ApS, der er en virksomhed i København Ø, har oplevet en relativ stor nedgang i overskuddet i det seneste regnskabsår. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021/22, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet mere end halveret fra 105,9 millioner til 10,0 millioner kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det dårligste. Bedst gik det i 2021, der endte med et resultat før skat på 105,9 millioner kroner. Selskabets bruttofortjeneste er steget fra 4,3 millioner kroner i det foregående regnskabsår til 12,6 millioner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Selvom året endte med et overskud på 7,8 millioner kroner efter skat, faldt formuen i Ejendomsselskabet Vestager ApS fra 222,3 millioner til 130,1 millioner kroner . Virksomheden ledes af en direktion, der består af Henrik Jensen og Chalotte Köhne. I første omgang er det De Forenede Ejendomsselskaber A/S, der står som ejer. I sidste ende er det Jørgen Torrey Troelsfeldt, der er den dominerende ejer. Ejendomsselskabet Vestager ApS hører hjemme i branchen "Udlejning af erhvervsejendomme". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er investering i, ejerskab, administration, udvikling og salg af fast ejendom samt hermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Nedgang på bundlinjen: Tilbagegang i overskuddet hos ejendomsvirksomhed i København ØEjendomsselskabet Kobbelvænget 74 ApS, der er en virksomhed i København Ø, har oplevet en relativ stor nedgang i gevinsten i det seneste regnskabsår. Det fremgår af det aktuelle regnskab for 2021/22, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet mere end halveret fra 215,9 millioner til 1,1 millioner kroner før skat. Blandt de fire seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det næstbedste, når man måler på resultat før skat. Der var ligesom i forrige regnskabsår kun en enkelt fuldtidsmedarbejder ansat i virksomheden. Firmaet har vendt sit bruttotab til en bruttofortjeneste. Tallet er gået fra -85.265 kroner året før til 3,3 millioner kroner i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i København Ø-virksomheden fra 173,3 millioner til 174,2 millioner. Virksomheden ledes af en direktion, der består af Henrik Jensen og Chalotte Köhne. I første omgang er det Jørgen Torrey Troelsfeldt,SELSKABET AF 11. AUGUST 1955 ApS,Enghave Invest ApS, der står som ejere. I sidste ende er det Jørgen Torrey Troelsfeldt, der er den dominerende ejer. Ejendomsselskabet Kobbelvænget 74 ApS hører hjemme i branchen "Udlejning af erhvervsejendomme". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er udlejning af fast ejendom og dermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Nyt regnskab: Millionoverskud hos Gammel Vartov Vej 16 ApSDer blev tjent penge i det seneste regnskabsår i København Ø-virksomheden Gammel Vartov Vej 16 ApS. Det fremgår af regnskabet for 2021/22, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. Årets resultat blev et overskud på 14,1 millioner kroner. Det er firmaets første regnskab. Årets bruttotab var på -38.436 kroner. Der er ingen tal for den post fra året før. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Selskabet ledes af direktør Chalotte Köhne. I første omgang er det LIVING CONSULT ApS,De Forenede Ejendomsselskaber A/S,Lava Invest ApS, der står som ejere. I sidste ende er det Lene Thorgaard,Jørgen Torrey Troelsfeldt,Christian Andreas Otto Troelsfeldt, der er de dominerende ejere. I Erhvervsstyrelsens register er Gammel Vartov Vej 16 ApS anbragt i branchen "Køb og salg af egen fast ejendom". Virksomhedens formål er skrevet således: Selskabets formål er investering i fast ejendom og hermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Underskuddet er blevet mindre hos Klædemålet 9 ApSSelvom tallene tallene stadig er røde, er underskuddet i det seneste år faldet i København Ø-virksomheden Klædemålet 9 ApS. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021/22, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er underskuddet mere end halveret fra -2,2 millioner til -795.156 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det placeret i midten. Bedst gik det i 2017, der endte med et resultat før skat på -64.853 kroner. Selskabets bruttofortjeneste er øget flere gange fra 71.491 kroner i det foregående regnskabsår til 437.129 i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra 31,2 millioner til 30,5 millioner kroner . Virksomheden ledes af en direktion, der består af Henrik Jensen og Chalotte Köhne. Virksomhedens reelle ejere er Jørgen Torrey Troelsfeldt. Klædemålet 9 ApS hører hjemme i branchen "Udlejning af erhvervsejendomme". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er udlejning af fast ejendom og dermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Nedgang på bundlinjen: Overskuddet faldt relativt meget i Rygårds Alle 11 ApS i København ØRygårds Alle 11 ApS, der er en virksomhed i København Ø, har oplevet en relativ stor nedgang i overskuddet i det seneste regnskabsår. Det fremgår af den friske årsrapport for 2022, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet mere end halveret fra 4,0 millioner til 1,1 millioner kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det dårligste. Bedst gik det i 2019, der endte med et resultat før skat på 6,3 millioner kroner. Selskabets bruttofortjeneste er øget flere gange fra 1682 kroner i det foregående regnskabsår til 29.771 i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i København Ø-virksomheden fra 5,6 millioner til 6,4 millioner. Virksomheden ledes af en direktion, der består af Henrik Jensen og Chalotte Köhne. Virksomhedens reelle ejere er Jørgen Torrey Troelsfeldt. Rygårds Alle 11 ApS hører hjemme i branchen "Udlejning af erhvervsejendomme". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at besidde og udleje matr. Nr. 15 CV, Gentofte, beliggende Rygårds Allé 11, 2900 HellerupKlik her for at se regnskabet.
Nedgang på bundlinjen: Tilbagegang i overskuddet hos ejendomsvirksomhed i København ØMaskinfabrikken Høffdingsvej ApS, der er en virksomhed i København Ø, har oplevet en relativ stor nedgang i gevinsten i det seneste regnskabsår. Det fremgår af det aktuelle regnskab for 2021/22, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet mere end halveret fra 14,3 millioner til 4,2 millioner kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det næstdårligste. Bedst gik det i 2019, der endte med et resultat før skat på 14,8 millioner kroner. Der var ligesom i forrige regnskabsår kun en enkelt fuldtidsmedarbejder ansat i virksomheden. Firmaets bruttofortjeneste er steget fra 5,3 millioner kroner til 6,0 millioner i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i København Ø-virksomheden fra 119,2 millioner til 122,5 millioner. Virksomheden ledes af en direktion, der består af Henrik Jensen og Chalotte Köhne. Virksomhedens reelle ejere er Jørgen Torrey Troelsfeldt. Maskinfabrikken Høffdingsvej ApS hører hjemme i branchen "Udlejning af erhvervsejendomme". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er investering i fast ejendom og hermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Nedgang på bundlinjen: Løkken ApS i København Ø går fra overskud til underskudOverskud er blevet til underskud i Løkken ApS, der er et firma i København Ø. Det fremgår af det aktuelle regnskab for 2021/22, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet faldet under nul-stregen fra 604.562 til -509.515 kroner før skat. Set over virksomhedens seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det næstdårligste. Bedst gik det i 2017, der endte med et resultat før skat på 4,2 millioner kroner. Virksomhedens bruttofortjeneste er steget fra 722.620 kroner i det foregående regnskabsår til 1,5 millioner i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab er et tal, der fortæller om, hvor stor aktivitet, der er i virksomheden. Tallet viser det samlede salg fratrukket blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostninger, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra 6,7 millioner til 5,7 millioner kroner . Virksomheden ledes af direktør Jacob Løkken Pedersen. Virksomhedens reelle ejere er Jacob Løkken Pedersen. Løkken ApS hører hjemme i branchen "Computerprogrammering". Virksomhedens formål er skrevet således: Selskabets formål er at drive handel, import, industri, salg af tjenesteydelser og investeringerKlik her for at se regnskabet.
Nedgang på bundlinjen: Sauntehaven ApS i København Ø ryger fra overskud til millionunderskudOverskud er blevet til underskud i Sauntehaven ApS, der er et firma i København Ø. Det fremgår af det aktuelle regnskab for 2021/22, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet faldet under nul-stregen fra 3,7 millioner til -2,6 millioner kroner før skat. Set over virksomhedens seneste tre regnskabsår er det nyeste regnskab det dårligste. Bedst gik det i 2021, der endte med et resultat før skat på 3,7 millioner kroner. Virksomhedens bruttofortjeneste blev til et bruttotab i det seneste regnskab. Tallet er gået fra 206.733 kroner året før til -207.897 kroner i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab er et tal, der fortæller om, hvor stor aktivitet, der er i virksomheden. Tallet viser det samlede salg fratrukket blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostninger, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra 2,9 millioner til 928.474 kroner . Virksomheden ledes af en direktion, der består af Henrik Jensen og Chalotte Köhne. Virksomhedens reelle ejere er Jørgen Torrey Troelsfeldt. Sauntehaven ApS hører hjemme i branchen "Udlejning af erhvervsejendomme". Virksomhedens formål er skrevet således: Selskabets formål er køb, salg, udlejning og udvikling af fast ejendom ved direkte eller indirekte ejerskab samt hermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Nyt regnskab: Rygårds Allé 1 ApS i København Ø får underskudDet seneste år er endt med underskud i København Ø-virksomheden Rygårds Allé 1 ApS. Det fremgår af regnskabet for 2021/22, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. Årets resultat blev et underskud på -717.654 kroner. Det er virksomhedens første regnskab. Antallet af ansatte var i gennemsnit et i 2021/22, når man regner om til fuldtidsmedarbejdere. Årets bruttotab var på -72.220 kroner. Der er ingen tal for den post fra året før. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Selskabet ledes af en direktion, der består af Henrik Jensen og Chalotte Köhne. Virksomhedens reelle ejere er Jørgen Torrey Troelsfeldt. Rygårds Allé 1 ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Køb og salg af egen fast ejendom". Virksomhedens formål er skrevet således: Selskabets formål er at udøve erhvervsmæssig virksomhed ved erhvervelse, udvikling, udlejning og salg af fast ejendom samt hermed efter bestyrelsens skøn beslægtede aktiviteterKlik her for at se regnskabet.
Røde tal forsvandt: Copenhagen City Hostel A/S i København Ø er gået fra underskud til millionplusEfter et underskud året før kom der sidste år plus på bundlinjen i virksomheden Copenhagen City Hostel A/S i København Ø. Det fremgår af det aktuelle regnskab for 2021/22, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet vokset fra -11,8 millioner til 1,6 millioner kroner før skat. Ud af virksomhedens seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det placeret i midten. Bedst gik det i 2018, der endte med et resultat før skat på 4,0 millioner kroner. Forrige år var der i gennemsnit 17 fuldtidsmedarbejdere beskæftiget i virksomheden, og det steg til 22 ansatte i det seneste regnskabsår. Firmaet har vendt sit bruttotab til en bruttofortjeneste. Tallet er gået fra -3,5 millioner kroner året før til 12,2 millioner kroner i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i København Ø-firmaet fra -4,8 millioner til -3,5 millioner. Virksomheden ledes af direktør Henrik Jensen. I første omgang er det De Forenede Ejendomsselskaber A/S, der står som ejer. I sidste ende er det Jørgen Torrey Troelsfeldt, der er den dominerende ejer. I Erhvervsstyrelsens register er Copenhagen City Hostel A/S anbragt i branchen "Ferieboliger og andre indlogeringsfaciliteter til kortvarige ophold". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at drive hostel/vandrerhjem samt hermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Underskuddet er blevet mindre hos Smooth Operations ApSKøbenhavn Ø-virksomheden Smooth Operations ApS fik igen underskud i det seneste regnskab. Det fremgår af regnskabet for 2021/22, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er underskuddet begrænset fra -112.892 til -46.473 kroner før skat. Set over virksomhedens seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det næstbedste, når man måler på resultat før skat. Der var ligesom i forrige regnskabsår kun en enkelt fuldtidsmedarbejder ansat i virksomheden. Selskabets bruttotab er forbedret fra -98.811 kroner til -32.052 kroner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra -673.097 til -719.570 kroner og dermed stadig negativ . Virksomheden ledes af direktør Ulrik Mølgaard Villadsen. I første omgang er det Ulrik Mølgaard Villadsen,FORRETNINGSPLANEN ApS, der står som ejere. I sidste ende er det Ulrik Mølgaard Villadsen, der er den dominerende ejer. Smooth Operations ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at drive forretning som investerings-originator og investerings- managementselskab ved virksomhedsopkøb og herunder også forretning som virksomhedskonsulent, samt dermed efter direktionens skøn beslægtet aktivitet. Endvidere at foretage investeringer i fast ejendom og dermed beslægtede aktiverKlik her for at se regnskabet.
Her kan du skabe dig et overblik over de seneste regnskabstal, som Østerbros virksomheder har offentliggjort.
Annonce
Kultur For abonnenter

Engang hang der granguirlander med lys over Østerbrogade: - Det var så eventyrligt at gå i skole om morgenen

Annonce

En mors værste mareridt: To kommuner lod Sandie beholde sine børn, men så flyttede hun

Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Østerbro

Med kærlig hilsen fra trygheden: Elever sender opmuntrende breve til forfulgte mennesker ude i verden

Østerbro

Seks etager: I næste uge åbner p-hus med plads til næsten 500 biler

Østerbro

Antallet af drukneulykker er næsten fordoblet - Københavns kanaler vækker bekymring: Her står det værst til

Østerbro

Aldi lukker: Bliver overtaget af populær discountkæde

Kim stod frem med bøde på kvart million for en glemt nummerplade: Fredag morgen fik han en fantastisk besked

Østerbro

Asfalt eller idræt? Politikere vil nedlægge stor vej gennem Fælledparken

Østerbro

Pas på: Lyskryds uden strøm i flere dage

Alarm 112

Camilla hjalp cyklist, der havde slået skulderen af led: Nu efterlyser hun lægen, som glemte sine handsker

Kan du ikke undvære lyskæden? Denne type pærer sparer dig flest penge

Alarm 112

Så klappede fælden: 7 cyklister straffet med bøder ved skolepatrulje

Med opkøbet af Aldi har Rema fortæret sin jordemoder: - Den tyske kæde er vores store forbillede

Østerbro

Erklæret konkurs to gange: Nu sælger de alt

Østerbro

Det så alvorligt ud, da Katrine stod med en fuld og trist ven - men så stillede 2 unge kvinder et spørgsmål

Østerbro

Nye tal splitter byen: Særligt én ting afgør, hvor de gamle og unge bor i København

Annonce