Annonce
Østerbro For abonnenter

Her er ugens seneste regnskaber fra Østerbro

Opad igen: Mindre underskud i Virksomhed i København ØSelvom tallene tallene stadig er røde, er underskuddet i det seneste år faldet i København Ø-virksomheden S.C. International ApS. Det fremgår af regnskabet for 2021/22, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er underskuddet mere end halveret fra -1,6 millioner til -442.538 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Ligesom i det foregående år var der i gennemsnit tre ansatte. Firmaets bruttofortjeneste er i det seneste regnskab faldet fra 10,7 millioner i det foregående regnskabsår til 3,7 millioner - et fald på -65 procent. Bruttofortjeneste eller bruttotab fortæller om aktiviteten i en virksomhed. Tallet kommer frem, når man trækker blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra det samlede salg. Egenkapitalen faldt fra 34,3 millioner til 33,6 millioner kroner . Firmaet ledes af en direktion, der består af Suzanne Christensen og Hans Mikkel Waidtlow. Virksomhedens reelle ejere er Suzanne Christensen,Hans Mikkel Waidtlow. S.C. International ApS hører hjemme i branchen "Agenturhandel med blandet sortiment". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at drive virksomhed med design, produktion og handel, at drive finansierings- og investeringsvirksomhed samt at eje kapitalandele i selskaber, der driver tilsvarende virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Opad igen: Mindre underskud i Virksomhed i København ØSelvom tallene tallene stadig er røde, er underskuddet i det seneste år faldet i København Ø-virksomheden MagCath ApS. Det fremgår af regnskabet for 2021/22, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er underskuddet mere end halveret fra -943.273 til -427.826 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Der var ligesom i forrige regnskabsår kun en enkelt fuldtidsmedarbejder ansat i virksomheden. Firmaets bruttotab er forbedret fra -262.612 kroner til -154.728 kroner i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab fortæller om aktiviteten i en virksomhed. Tallet kommer frem, når man trækker blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra det samlede salg, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra 46.245 til -319.778 kroner og er dermed blevet negativ . Firmaet ledes af direktør Niels Henrik Bugge Erikstrup. I første omgang er det Rune Wessel Wetlesen,Niels Henrik Bugge Erikstrup,Pia Sander,HENRIK SAABYE HOLDING ApS, der står som ejere. I sidste ende er det Rune Wessel Wetlesen,Niels Henrik Bugge Erikstrup, der er de dominerende ejere. MagCath ApS hører hjemme i branchen "Anden forskning og eksperimentel udvikling inden for naturvidenskab og teknik". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at udvikle, producere og sælge produkter til urin inkontinensKlik her for at se regnskabet.
Stadig millionminus: Mindre underskud i virksomhed i København Ø
Underskuddet i København Ø-virksomheden H.H. Studio International ApS er blevet mindre i det seneste regnskabsår. Det fremgår af regnskabet for 2021/22, som virksomheden netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er underskuddet begrænset fra -1,9 millioner til -1,7 millioner kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Firmaets bruttotab er forbedret fra -1,8 millioner kroner til -1,7 millioner kroner i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab fortæller om aktiviteten i en virksomhed. Tallet kommer frem, når man trækker blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra det samlede salg, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Selv om året endte med et underskud på -1,7 millioner kroner efter skat, voksede egenkapitalen i H.H. Studio International ApS sidste år fra 1,7 millioner til 2 millioner . Virksomheden ledes af direktør Hans Mikkel Waidtlow. I første omgang er det S.C. INTERNATIONAL ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Suzanne Christensen,Hans Mikkel Waidtlow, der er de dominerende ejere. H.H. Studio International ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Engroshandel med beklædning". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at drive import- og eksportvirksomhed samt handel og produktionKlik her for at se regnskabet.
Overskuddet stiger: Reklamevirksomhed i København Ø fik millionoverskudOverskuddet er blevet større i det seneste år i ATAK A/S, der er en virksomhed i København Ø. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021/22, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 4,6 millioner til 5,5 millioner kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Antallet af ansatte var i følge regnskabet ni, året før var det ti. Selskabets bruttofortjeneste er steget fra 8,8 millioner kroner til 9,2 millioner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i København Ø-virksomheden fra 6,3 millioner til 6,6 millioner. Virksomheden ledes af direktør Burhan William Atak. I første omgang er det ATAK HOLDING ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Burhan William Atak, der er den dominerende ejer. ATAK A/S har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Reklamebureauer". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at udøve konsulentvirksomhed indenfor marketing og profileringKlik her for at se regnskabet.
Nedgang på bundlinjen: Peter Pan Ventures ApS i København Ø ryger fra overskud til millionunderskudOverskud er blevet til underskud i Peter Pan Ventures ApS, der er et firma i København Ø. Det fremgår af det aktuelle regnskab for 2021/22, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet faldet under nul-stregen fra 12,3 millioner til -8,2 millioner kroner før skat. Set over virksomhedens seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det dårligste. Bedst gik det i 2020/21, der endte med et resultat før skat på 12,3 millioner kroner. Ligesom i det foregående år var der i gennemsnit 0 ansat. Virksomhedens bruttofortjeneste er steget fra 375.872 kroner i det foregående regnskabsår til 713.298 i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab er et tal, der fortæller om, hvor stor aktivitet, der er i virksomheden. Tallet viser det samlede salg fratrukket blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostninger, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra 12,1 millioner til 3,8 millioner kroner . Virksomheden ledes af direktør Sebastian Joseph Kuhnert. Virksomhedens reelle ejere er Sebastian Joseph Kuhnert. Peter Pan Ventures ApS hører hjemme i branchen "Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse". Virksomhedens formål er skrevet således: Selskabets formål er rådgivning om driftsledelse og anden dermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Overskuddet stiger flere gange: Virksomhed i København Ø tjente flere penge i seneste regnskabDe-Tre ApS, der er en virksomhed i København Ø, har øget overskuddet i det seneste regnskabsår. Det fremgår af regnskabet for 2021/22, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 35.232 til 199.220 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Firmaets bruttofortjeneste er øget flere gange fra 36.644 kroner i det foregående regnskabsår til 202.901 i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab fortæller om aktiviteten i en virksomhed. Tallet kommer frem, når man trækker blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra det samlede salg, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i København Ø-virksomheden fra 80.468 til 208.498. Firmaet ledes af en direktion, der består af René Michael Jensen, Finn Salomonsen og Michael Fischer Sandborg. Virksomhedens reelle ejere er René Michael Jensen,Finn Salomonsen,Michael Fischer Sandborg. De-Tre ApS hører hjemme i branchen "Anden undervisning". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at drive konsulentvirksomhed og hermed efter ledelsens skøn beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Nedgang på bundlinjen: Konsulentvirksomhed i København Ø går fra overskud til underskudOverskuddet i Dworkin DK ApS, der er et firma i København Ø, blev sidste år vendt til et minus. Det fremgår af regnskabet for 2021/22, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet faldet under nul-stregen fra 386.888 til -399.038 kroner før skat. Set over firmaets seneste tre regnskabsår er det nyeste regnskab det dårligste. Bedst gik det i 2020/21, der endte med et resultat før skat på 386.888 kroner. Medarbejdertallet var på 0 i 2021/22, når man regner om til fuldtidsansatte. Året før blev tallet ikke oplyst. Selskabets bruttofortjeneste blev til et bruttotab i det seneste regnskab. Tallet er gået fra 357.461 kroner året før til -381.968 kroner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra 277.666 til -36.489 kroner og er dermed blevet negativ . Virksomheden ledes af en direktion, der består af Martin Křivý og Johannes Alexander Marinus de Jong. I første omgang er det Dworkin NL B.V., der står som ejer. I sidste ende er det Martin Křivý, der er den dominerende ejer. I Erhvervsstyrelsens register er Dworkin DK ApS anbragt i branchen "Konsulentbistand vedrørende informationsteknologi". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er levering af professionelle serviceydelser inden for IT, herunder levering og outsourcing af hardware og software samt aktiviteter relateret hertil
Overskuddet stiger: Virksomhed i København Ø tjente flere penge i seneste regnskabsårEntrepriseselskabet af 1. december 1977 ApS, der er en virksomhed i København Ø, har øget overskuddet i det seneste regnskabsår. Det fremgår af regnskabet for 2021/22, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 70.587 til 187.425 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det næstbedste, når man måler på resultat før skat. Medarbejdertallet var på et i 2021/22, når man regner om til fuldtidsansatte. Året før blev tallet ikke oplyst. Firmaets bruttofortjeneste er steget fra 444.736 kroner til 666.880 i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab fortæller om aktiviteten i en virksomhed. Tallet kommer frem, når man trækker blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra det samlede salg, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i København Ø-virksomheden fra -130.069 til 19.620. Firmaet ledes af direktør Erik Damgaard. Virksomhedens reelle ejere er Erik Damgaard. Entrepriseselskabet af 1. december 1977 ApS hører hjemme i branchen "Kombinerede administrationsserviceydelser". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at udøve entreprisevirksomhed og anden i forbindelse hermed stående virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Nedgang på bundlinjen: Hegnshøj Invest ApS i København Ø ryger fra millionoverskud til underskudOverskud er blevet til underskud i Hegnshøj Invest ApS, der er et firma i København Ø. Det fremgår af det aktuelle regnskab for 2021/22, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet faldet under nul-stregen fra 1,4 millioner til -200.238 kroner før skat. Set over virksomhedens seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det dårligste. Bedst gik det i 2017, der endte med et resultat før skat på 1,5 millioner kroner. Ligesom i det foregående år var der i gennemsnit 0 ansat. Virksomhedens bruttotab er forbedret fra -36.065 kroner til -17.453 kroner i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab er et tal, der fortæller om, hvor stor aktivitet, der er i virksomheden. Tallet viser det samlede salg fratrukket blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostninger, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra 2,9 millioner til 2,8 millioner kroner . Virksomheden ledes af direktør Søren Sneholt. I første omgang er det Hegnshøj Holding ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Søren Sneholt, der er den dominerende ejer. Hegnshøj Invest ApS hører hjemme i branchen "Investeringsselskaber". Virksomhedens formål er skrevet således: Selskabets formål er at foretage investeringer, herunder ejendomsinvesteringer og formuepleje efter direktionens nærmere bestemmelserKlik her for at se regnskabet.
Nedgang på bundlinjen: Overskuddet faldt relativt meget i Tømrermester Preben Risnæs ApS i København ØTømrermester Preben Risnæs ApS, der er en virksomhed i København Ø, har oplevet en relativ stor nedgang i overskuddet i det seneste regnskabsår. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021/22, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet mere end halveret fra 1,3 millioner til 491.415 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det næstbedste, når man måler på resultat før skat. Ligesom i det foregående år var der i gennemsnit ti ansatte. Selskabets bruttofortjeneste er faldet lidt fra 6,2 millioner kroner i det foregående regnskab til 5,6 millioner. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i København Ø-virksomheden fra 7,2 millioner til 7,5 millioner. Virksomheden ledes af direktør Preben Risnæs. Virksomhedens reelle ejere er Preben Risnæs. Tømrermester Preben Risnæs ApS hører hjemme i branchen "Engroshandel med træ, trælast og byggematerialer". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at drive handel og industriKlik her for at se regnskabet.
Går tilbage: Konsulentvirksomhed i København Ø går fra overskud til underskudOverskud er blevet til underskud i København Ø-virksomheden SPECIFII ApS. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021/22, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet gået tilbage fra 74.083 til -43.500 kroner før skat. Set over firmaets seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det placeret i midten. Bedst gik det i 2018, der endte med et resultat før skat på 156.539 kroner. Der var ligesom i forrige regnskabsår kun en enkelt fuldtidsmedarbejder ansat i virksomheden. Firmaets bruttofortjeneste er i det seneste regnskab faldet fra 384.490 i det foregående regnskabsår til 18.971 - et fald på -95 procent. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra -368.904 til -488.991 kroner og dermed stadig negativ . Virksomheden ledes af direktør Anne-Kathrine Kjær Christensen. I første omgang er det AK Christensen Holding ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Anne-Kathrine Kjær Christensen, der er den dominerende ejer. I Erhvervsstyrelsens register er SPECIFII ApS anbragt i branchen "Konsulentbistand vedrørende informationsteknologi". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at udøve virksomhed med rådgivning, handel, virksomhedsservice samt aktiviteter i tilknytning hertilKlik her for at se regnskabet.
Underskuddet er blevet mindre hos Nicolai Cetti ApSKøbenhavn Ø-virksomheden Nicolai Cetti ApS fik igen underskud i det seneste regnskab. Det fremgår af regnskabet for 2021/22, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er underskuddet begrænset fra -35.149 til -11.454 kroner før skat. Set over virksomhedens seneste fire regnskabsår er det nyeste regnskab det næstdårligste. Bedst gik det i 2018, der endte med et resultat før skat på 130.000 kroner. Der var ligesom i forrige regnskabsår kun en enkelt fuldtidsmedarbejder ansat i virksomheden. Selskabets bruttotab er forbedret fra -35.149 kroner til -11.443 kroner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne. Egenkapitalen faldt fra 14.851 til 3397 kroner . Virksomheden ledes af direktør Nicolai Cetti Engstrøm. Virksomhedens reelle ejere er Nicolai Cetti Engstrøm. Nicolai Cetti ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Andre sportsaktiviteter". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Virksomhedens formål er at fungere som holdingselskab, altså eje aktier og/eller anparter i andre firmaerKlik her for at se regnskabet.
Ikke så højt som sidst: Nedgang i overskuddet i København Ø-virksomheden Open Eyes ApSOverskuddet er i det seneste regnskabsår faldet i Open Eyes ApS, der er en virksomhed i København Ø. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021/22, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet skrumpet fra 2,5 millioner til 1,7 millioner kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det placeret i midten. Bedst gik det i 2020/21, der endte med et resultat før skat på 2,5 millioner kroner. Firmaets bruttotab er gået i den forkerte retning fra -27.383 kroner til -27.703 kroner i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden. Sidste år steg formuen i København Ø-virksomheden fra 10 millioner til 11,8 millioner. Virksomheden ledes af direktør Hanne Rosenvold Anderson. Virksomhedens reelle ejere er Hanne Rosenvold Anderson. Open Eyes ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Engroshandel med ure, smykker og guld- og sølvvarer". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at være holdingselskab, at foretage investeringer, og at ud-øve enhver aktivitet, som efter direktionens skøn er forbundet hermedKlik her for at se regnskabet.
Nedgang på bundlinjen: Ejendomsvirksomhed i København Ø ryger fra overskud til underskudOverskuddet i IMMOLINA ApS, der er et firma i København Ø, blev sidste år vendt til et minus. Det fremgår af regnskabet for 2021/22, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet faldet under nul-stregen fra 65.015 til -200.963 kroner før skat. Set over firmaets seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det dårligste. Bedst gik det i 2020/21, der endte med et resultat før skat på 65.015 kroner. Medarbejdertallet var på et i 2021/22, når man regner om til fuldtidsansatte. Året før blev tallet ikke oplyst. Selskabets bruttofortjeneste blev til et bruttotab i det seneste regnskab. Tallet er gået fra 50.729 kroner året før til -47.704 kroner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra 1,3 millioner til 1,1 millioner kroner . Virksomheden ledes af direktør Teddy Rehder. Virksomhedens reelle ejere er Teddy Rehder. I Erhvervsstyrelsens register er IMMOLINA ApS anbragt i branchen "Administration af fast ejendom på kontraktbasis". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er køb, salg, besiddelse, finansiering om- og tilbygning af fast ejendom og dermed beslægtet virksomhed samt administrationsservice for mindre virksomheder
Nedad: Virksomhed i København Ø fik igen tabKøbenhavn Ø-virksomheden ALGREEN-USSING ApS fik igen underskud i det seneste regnskab. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021/22, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er underskuddet blevet større fra -11.246 til -14.226 kroner før skat. Ud af virksomhedens seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det næstdårligste. Bedst gik det i 2019, der endte med et resultat før skat på 105.094 kroner. Firmaets bruttotab er gået i den forkerte retning fra -10.855 kroner til -16.595 kroner i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra 589.037 til 574.811 kroner . Virksomheden ledes af direktør Bagge Algreen-Ussing. I første omgang er det VASILIKO HOLDING ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Bagge Algreen-Ussing, der er den dominerende ejer. ALGREEN-USSING ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Anden forretningsservice". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at drive virksomhed indenfor handel, fabrikation, konsulentbistand samt hvad der efter direktionens skøn er foreneligt hermed
Nedgang på bundlinjen: Virksomhed i København Ø ryger fra overskud til underskudOverskuddet i Bogladen ved Søerne ApS, der er et firma i København Ø, blev sidste år vendt til et minus. Det fremgår af regnskabet for 2021/22, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet faldet under nul-stregen fra 96.079 til -346.109 kroner før skat. Set over firmaets seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det dårligste. Bedst gik det i 2019, der endte med et resultat før skat på 181.585 kroner. Antallet af ansatte var i følge regnskabet tre, året før var det fire. Selskabets bruttofortjeneste erblevet reduceret fra 1,3 millioner kroner i det foregående regnskab til 796.383 - et fald på -38 procent. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra 1 millioner til 749.116 kroner . Virksomheden ledes af direktør Kristian Krøyer. I første omgang er det BOGLADEN VED SØERNE HOLDING ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Kristian Krøyer, der er den dominerende ejer. I Erhvervsstyrelsens register er Bogladen ved Søerne ApS anbragt i branchen "Detailhandel med bøger". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at drive boghandel og hermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Røde tal forsvandt: Konsulentvirksomhed i København Ø er gået fra underskud til overskudEfter et underskud året før kom der sidste år plus på bundlinjen i firmaet GrowYellow ApS i København Ø. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021/22, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet vokset fra -3710 til 94.839 kroner før skat. Ud af firmaets seneste fire regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Der var ligesom i forrige regnskabsår kun en enkelt fuldtidsmedarbejder ansat i virksomheden. Selskabets bruttofortjeneste er steget fra 323.119 kroner i det foregående regnskabsår til 637.374 i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i København Ø-firmaet fra 25.991 til 96.102. Virksomheden ledes af direktør Jan de Blanck. Virksomhedens reelle ejere er Jan de Blanck. I Erhvervsstyrelsens register er GrowYellow ApS anbragt i branchen "Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at udvikle og drive internet sites og hermed forbundet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Overskud hos Epitopia ApSDer blev tjent penge i det seneste regnskabsår i København Ø-virksomheden Epitopia ApS. Det fremgår af regnskabet for 2021/22, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. Årets resultat blev et overskud på 26.791 kroner. Det er virksomhedens første regnskab. Årets bruttotab var på -8395 kroner. Der er ingen tal for den post fra året før. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Selskabet ledes af direktør Stephan Pascal Thorgrimsen. I første omgang er det IASO ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Stephan Pascal Thorgrimsen,Sune Frederik Lamdahl Justesen, der er de dominerende ejere. Epitopia ApS hører hjemme i branchen "Forskning og eksperimentel udvikling indenfor bioteknologi". Virksomhedens formål er skrevet således: Selskabet er formål er at drive forsknings- og udviklingsvirksomhed inden for bioteknologi med henblik på udvikling af lægemidler til cancer og autoimmune sygdomme samt vaccine udvikling og anden i forbindelse hermed stående virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Nyt regnskab: Virksomhed i København Ø får underskudDet seneste år er endt med underskud i København Ø-virksomheden IASO ApS. Det fremgår af regnskabet for 2020/22, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. Årets resultat blev et underskud på -185.860 kroner. Det er firmaets første regnskab. Årets bruttotab var på -196.114 kroner. Der er ingen tal for den post fra året før. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Selskabet ledes af direktør Stephan Pascal Thorgrimsen. I første omgang er det Licorne Enterprises ApS,Justesen Enterprises ApS,Tingle Creek Ltd., der står som ejere. I sidste ende er det Stephan Pascal Thorgrimsen,Sune Frederik Lamdahl Justesen,Stephen Clive Langford Gibbons, der er de dominerende ejere. I Erhvervsstyrelsens register er IASO ApS anbragt i branchen "Forskning og eksperimentel udvikling indenfor bioteknologi". Virksomhedens formål er skrevet således: Selskabets formål er at eje kapitalandele i andre selskaber og foretage investeringer og dermed beslægtet virksomhed efter bestyrelsens skøn samt at drive forsknings- og udviklingsvirksomhed inden for bioteknologi med henblik på udvikling af lægemidler til cancer og autoimmune sygdomme og vaccine udvikling samt anden i forbindelse hermed stående virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Overskuddet stiger: Immunitrack ApS fik millionoverskudImmunitrack ApS, der er en virksomhed i København Ø, har øget overskuddet i det seneste regnskabsår. Det fremgår af regnskabet for 2021/22, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 56.016 til 1,3 millioner kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det næstbedste, når man måler på resultat før skat. Forrige år var der i gennemsnit ni fuldtidsmedarbejdere beskæftiget i virksomheden, og det steg til 11 ansatte i det seneste regnskabsår. Firmaets bruttofortjeneste er steget fra 4,5 millioner kroner til 5,5 millioner i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab fortæller om aktiviteten i en virksomhed. Tallet kommer frem, når man trækker blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra det samlede salg, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i København Ø-virksomheden fra 7,7 millioner til 10,2 millioner. Firmaet ledes af direktør Stephan Pascal Thorgrimsen. I første omgang er det Licorne Enterprises ApS,Justesen Enterprises ApS,Horseferry Trading Pte. Ltd.,Tingle Creek Ltd., der står som ejere. I sidste ende er det Stephan Pascal Thorgrimsen,Sune Frederik Lamdahl Justesen,SU Fengyun,Stephen Clive Langford Gibbons, der er de dominerende ejere. Immunitrack ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Forskning og eksperimentel udvikling indenfor bioteknologi". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at benytte innovative tilgange, baseret på teknologiske metoder, for at kunne muliggøre fremstillingen og benyttelse af protein molekyler, og dermed beslægtet virksomhed efter ledelsens skønKlik her for at se regnskabet.
Nyt regnskab: Creativebyg ApS i København Ø får underskudDet seneste år er endt med underskud i København Ø-virksomheden Creativebyg ApS. Det fremgår af regnskabet for 2021/22, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. Årets resultat blev et underskud på -12.496 kroner. Det er virksomhedens første regnskab. Årets bruttotab var på -5646 kroner. Der er ingen tal for den post fra året før. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Selskabet ledes af direktør Abdullah Alpata. Virksomhedens reelle ejere er Abdullah Alpata. Creativebyg ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Tømrer- og bygningssnedkervirksomhed". Virksomhedens formål er skrevet således: Selskabets formål er at udøve virksomhed med handel og service samt aktiviteter i tilknytning hertilKlik her for at se regnskabet.
Nedgang: Underskuddet hænger fast i finansvirksomhed i København ØKøbenhavn Ø-virksomheden MGM Investments ApS fik igen underskud i det seneste regnskab. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021/22, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er underskuddet blevet større fra -3544 til -236.915 kroner før skat. Ud af virksomhedens seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det næstdårligste. Bedst gik det i 2020/21, der endte med et resultat før skat på -3544 kroner. Ligesom i det foregående år var der i gennemsnit 0 ansat. Firmaets bruttotab er forbedret fra -53.646 kroner til -38.594 kroner i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra -3 millioner til -3,2 millioner kroner og dermed stadig negativ . Virksomheden ledes af en direktion, der består af Bent Henrik Madsen og Martin Gjellebøl Madsen. Virksomhedens reelle ejere er Bent Henrik Madsen,Martin Gjellebøl Madsen. MGM Investments ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Andre hjælpetjenester i forbindelse med finansiel formidling". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at drive investering samt anden hermed i forbindelse stående virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Overskuddet stiger flere gange: Tøjforretning i København Ø tjente flere penge i seneste regnskabJK Menswear ApS, der er en virksomhed i København Ø, har øget overskuddet i det seneste regnskabsår. Det fremgår af regnskabet for 2021/22, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 59.000 til 236.785 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Der var ligesom i forrige regnskabsår kun en enkelt fuldtidsmedarbejder ansat i virksomheden. Firmaets bruttofortjeneste er steget fra 444.000 kroner til 580.953 i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab fortæller om aktiviteten i en virksomhed. Tallet kommer frem, når man trækker blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra det samlede salg, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i København Ø-virksomheden fra 9000 til 246.309. Firmaet ledes af direktør Jesper Bo Klemens Nielsen. I første omgang er det JESPER KLEMENS HOLDING ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Jesper Bo Klemens Nielsen, der er den dominerende ejer. JK Menswear ApS hører hjemme i branchen "Tøjforretninger". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at drive handel med salg af beklædningKlik her for at se regnskabet.
Går tilbage: It-virksomhed i København Ø går fra overskud til underskudOverskud er blevet til underskud i København Ø-virksomheden ANDERS KROGH ApS. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021/22, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet gået tilbage fra 718.562 til -6704 kroner før skat. Set over firmaets seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det dårligste. Bedst gik det i 2020/21, der endte med et resultat før skat på 718.562 kroner. Ligesom i det foregående år var der i gennemsnit 0 ansat. Firmaets bruttofortjeneste er øget flere gange fra 50.362 kroner i det foregående regnskabsår til 206.309 i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra 4,5 millioner til 4,4 millioner kroner . Virksomheden ledes af direktør Anders Stærmose Krogh. Virksomhedens reelle ejere er Anders Stærmose Krogh. I Erhvervsstyrelsens register er ANDERS KROGH ApS anbragt i branchen "Computerprogrammering". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at drive handel og industri og anden hermed forbunden virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Overskuddet stiger flere gange: Resetfilm ApS tjente flere penge i seneste regnskabsårResetfilm ApS, der er en virksomhed i København Ø, har øget overskuddet i det seneste regnskabsår. Det fremgår af regnskabet for 2021/22, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 93.000 til 829.939 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Ligesom i det foregående år var der i gennemsnit seks ansatte. Firmaets bruttofortjeneste er steget fra 3,3 millioner kroner til 4,3 millioner i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab fortæller om aktiviteten i en virksomhed. Tallet kommer frem, når man trækker blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra det samlede salg, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i København Ø-virksomheden fra 491.000 til 1,3 millioner. Firmaet ledes af en direktion, der består af Dan Schou, Ulrich Schmidt og Michael la Cour Ditlevsen. I første omgang er det SIMPLEARTS HOLDING ApS,DAN SCHOU HOLDING ApS,SCHMIDT FAM. HOLDING ApS, der står som ejere. I sidste ende er det Dan Schou,Ulrich Schmidt,Michael la Cour Ditlevsen, der er de dominerende ejere. Resetfilm ApS hører hjemme i branchen "Produktion af tv-programmer". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at drive virksomhed med handel og produktion, herunder inden for områderne film- og TV-produktion samt eventarrangementerKlik her for at se regnskabet.
Nedad: It-virksomhed i København Ø fik igen tabKøbenhavn Ø-virksomheden ShareSafe ApS fik igen underskud i det seneste regnskab. Det fremgår af den friske årsrapport for 2022, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er underskuddet blevet større fra -144.733 til -158.396 kroner før skat. Ud af virksomhedens seneste tre regnskabsår er det nyeste regnskab det dårligste. Bedst gik det i 2019, der endte med et resultat før skat på 397.499 kroner. Firmaets bruttotab er gået i den forkerte retning fra -83.252 kroner til -99.824 kroner i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Selv om året endte med et underskud på -141.970 kroner efter skat, voksede formuen i ShareSafe ApS sidste år fra 232.653 til 425.683 . Virksomheden ledes af direktør Kaare Georg Kaaber. I første omgang er det RAPAW HOLDING ApS,KAABER INVEST HOLDING ApS,Pragmasoft Holding ApS, der står som ejere. I sidste ende er det Kaare Georg Kaaber, der er den dominerende ejer. ShareSafe ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Computerprogrammering". Virksomhedens formål er skrevet således: Selskabets formål er at tilbyde service samt udvikle applikation til video med håndtering af personfølsomme oplysninger efter GDPR og dermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Her kan du skabe dig et overblik over de seneste regnskabstal, som Østerbros virksomheder har offentliggjort.
Annonce
Kultur For abonnenter

Engang hang der granguirlander med lys over Østerbrogade: - Det var så eventyrligt at gå i skole om morgenen

Annonce

En mors værste mareridt: To kommuner lod Sandie beholde sine børn, men så flyttede hun

Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Østerbro

Med kærlig hilsen fra trygheden: Elever sender opmuntrende breve til forfulgte mennesker ude i verden

Østerbro

Seks etager: I næste uge åbner p-hus med plads til næsten 500 biler

Østerbro

Antallet af drukneulykker er næsten fordoblet - Københavns kanaler vækker bekymring: Her står det værst til

Østerbro

Aldi lukker: Bliver overtaget af populær discountkæde

Kim stod frem med bøde på kvart million for en glemt nummerplade: Fredag morgen fik han en fantastisk besked

Østerbro

Asfalt eller idræt? Politikere vil nedlægge stor vej gennem Fælledparken

Østerbro

Pas på: Lyskryds uden strøm i flere dage

Alarm 112

Camilla hjalp cyklist, der havde slået skulderen af led: Nu efterlyser hun lægen, som glemte sine handsker

Kan du ikke undvære lyskæden? Denne type pærer sparer dig flest penge

Alarm 112

Så klappede fælden: 7 cyklister straffet med bøder ved skolepatrulje

Med opkøbet af Aldi har Rema fortæret sin jordemoder: - Den tyske kæde er vores store forbillede

Østerbro

Erklæret konkurs to gange: Nu sælger de alt

Østerbro

Det så alvorligt ud, da Katrine stod med en fuld og trist ven - men så stillede 2 unge kvinder et spørgsmål

Østerbro

Nye tal splitter byen: Særligt én ting afgør, hvor de gamle og unge bor i København

Annonce